Colecția de laviuri

baiț , acrilic, tuș

Viața este dezordonată, complicată, emoționantă, dureroasă, veselă și demnă de un râs bun cu voce tare …

Arta poate vindeca o inima frântă

Vreau să interacționez cu oamenii și viața prin ceea ce ofer …

Life is messy, complicated, emotional, painful, happy and worthy of a good laugh out loud …

Art can heal a broken heart

I want to interact with people and life through what I offer …

laviu pe hârtie, baiț , acrilic

laviu pe hârtie , baiț, acrilic

laviu pe hârtie , baiț, acrilic

laviu pe hârtie , baiț

Citatul meu preferat este de Maya Angelou: “Am învățat că oamenii vor uita ce ai spus, oamenii vor uita ce ai făcut, dar oamenii nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.”

 

 

My favorite quote is from Maya Angelou: “I learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

Maya Angelou

Poetă